รายชื่อกองทุนจาก
Manulife

Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio

KWI USBANK(มีหลายประเภท)

Manulife Global Fund - Dragon Growth Fund

KWI DRAGON

Manulife Global Fund - Emerging Eastern Europe Fund

KWI EE EURO

Manulife Global Fund - Healthcare Fund

KWI HCARE(มีหลายประเภท)

Manulife Global Fund - India Equity Fund

KWI INDIA(มีหลายประเภท)

Manulife Global Fund - Preferred Securities Income Fund

KFPREFER(มีหลายประเภท)

Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund

KWI ASIAN SM

KWI ASM RMF


คำเตือน: ผู้จัดทำเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

© กองแม่.comเกี่ยวกับเราติดต่อ